Bilder från speciella högtider, som ditt barns dop, är mycket värdefulla minnen att ha. Att ha med en fotograf vid de här tillfällena ger dig bilder som vare sig du eller dina gäster har möjlighet för att ta. Om jag får följa med på er högtid kan ni själva slappna av och låta mig ta ansvaret för era minnen. Här har ni ett urval av bilderna från 2 av dopen jag har fått ta del av som fotograf: